X
تبلیغات
★مـنـ یه عاشـــــقمـ★

★مـنـ یه عاشـــــقمـ★

منـ همـ خداییـ دارمـ

★ عزیز منـ ★

وقتی که لحظه،لحظه دیدار میشود

                                 خورشید در نگاه تو تکرار میشود

گل میشکوفد از گل لبخندهای تو

                                 در من بهار خاطره بیدار میشود

مانندروحی وحشی مرا دربهاری دور

                                دلی با حدیث گر به گهر بارمیشود

ازجای جای بوسه شب بر لب خلق

                                لبخند سبز صبح پدیدارمیشود

مینای سرخگونهٌ اندیشه های من

                                ازنرمی خیال توسرشارمیشود

بامن بمان که باورچشمان عاشقم

                                مشهور رقص ساده پندارمیشود

             

بگذارچون ابر بگریم دربهاران        کزسنگ ناله خیزد دروداع دوستان

نگه بر ابر کردم ابرباریدن گرفت     نگه براشک کردم اشک لرزیدن گرفت

تکیه بردیوارکردم خاک بر فرق سرم نشست  

                      ای خاک بر فرق سرش آنکه یار از من گرفت.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم شهریور 1390ساعت 6:35  توسط عاشقـ  | 

★ ایـ کاشـ جداییـ نبود ★

      

در هر لحظه با چشمانی گریان و دلی سوزان و با افکاری پریشان به اطرافم

می نگرم و پیوسته صداهای نا مفهومی می شنوم که به من می

گوید:آهای گوش کنُروزی فرا می رسد که به تو با دوستانت آنانی که

همیشه یا رو همدمت هستند جدا خواهی شد.امٌا من نمی گذارم که چنین

شود و پیوسته سعی میکنم تا با جدایی به مبارزه بر خیزم تابتوانم همیشه

با یاران و دوستان فداکارم باشم.

                         

❤کاش یارب آشناییهانبود            یابه دنبالش جداییها نبود

   کاش یارب آشناییها نبود            یابه دنبالش جداییها نبود❤

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390ساعت 0:28  توسط عاشقـ  | 

★بعــــــدمرگمـ★

             

آیا قبل از مرگ وصیتی هم داری؟آری،ای کسانی که مامور دفن من هستید

هنگام مرگ مرا در تابوت سیاهی بگذارید تا مردم بدانند که در تاریکی

زندگی کردم. دستهایم را از تابوت بیرون بگذارید تا مردم بدانند که هیچ چیز

از این دنیای فانی به همراه نبرده ام. چشمهایم را باز بگذارید تا مردم

بدانند که با چشم باز این راه را انتخاب کرده ام. و آنگاه صلیبی از قالب یخ

درست کنید تا بجای عشقــــــــــــــم بر مزارم گریه کند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم شهریور 1390ساعت 12:41  توسط عاشقـ  | 

★محبـــــــــــــــتـ★

             

دوست داشتم قطره اشکی بودم که از چشمانت متولد می شدم و بر

گونه هایت پولک می شدم و در کنار لبانت می مردم و تو شب هنگام

مرا به خاک می سپردی و صیلی از یخ بر بالای گورم می گذاشتی

وتا صبح فردا چون برف می شد و با قطره قطره آن منویشتم عزیزم:

دوســــــــــــــــــتتـ دارمـ

                                   

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم شهریور 1390ساعت 12:27  توسط عاشقـ  | 

★انتظــــــــــار★

          

هرگز تا به این حد منتظرت نبودم یعنی هیچگاه دور از تو نبودم،تا انتظارت را

بکشم اماامروز دور از تو ام،حس می کنم همه چیز را از دست دادم، هرآنگاه

که می اندیشم زمانی را که از من جدا شده ای و در سرزمینی خیلی دور

میان مردمانی غریب تنهازندگی می کنم افسرده می شوم،آرزو می کنم که

ای کاش انتظار وجود نداشت،که چیزی نظیرش نداشت،انتظارمانندعشق

رنج آور است،ولی در عین حال چنان شیرینو دلپذیر است،که چیزی نظیرش

نیست،انتظار دردی است که سراسر وجود را بدردمی آورد و حال دریافتم که

هیچ دردی بالاتر از انتظار نبوده وهیچ درمانی هم بهتر از دیدار

نیست:عشــــــــــــــق  مـــــــــــــــــــن.انتظاربرای هرکسی

مشکل است،چه رسد به عاشقی که شیفته دیدار معشوق خودم باشد.

                      

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم شهریور 1390ساعت 12:0  توسط عاشقـ  |